Artikla ihmisoikeuksista Intiassa

Ihmisoikeudet ovat oikeuksia, jotka jokainen yksilö on valtiota vastaan muu julkinen viranomainen, olemalla jäsenenä ihmissuvun, riippumatta siitä muuta korvausta. Nämä ovat oikeuksia, jotka ovat luovuttamattomia, koska valaistunut omatunto yhteisön ei sallivat luovuttamisen näiden oikeuksien tahansa kansalainen, vaikka hänen oma rikkomisestaNämä ovat oikeuksia, jotka ovat loukkaamaton, koska ne eivät ole vain elintärkeää kehityksen ja kukkaan puhkeaminen ihmisen persoonallisuuden ja varmistaa sen arvokkuuden, mutta myös siksi, että ilman heitä miehet olisivat vähentäneet eläinten tasolle.

Ihmisen Oikeudet Intia: Intian ihmisoikeustilannetta vaativat olemassaolo ja suojelu on hyvin säänneltyä yhteiskuntaa. Vain yhteiskunta ja valtio voi taata, että näiden ihmisten oikeuksia yksilölle Mutta nauttia näiden oikeuksien täysin kansalaisten Intia on noudattaa sosiaalisia normeja kunnolla. Kuitenkin, Intiassa alla"Suoja Ihmisoikeuksien (Ei kymmenen)", ihmisoikeudet on määritelty seuraavalla tavalla: kaksi d)"Ihmisoikeuksien"tarkoitetaan oikeuksia, jotka liittyvät elämän, vapauden, tasa-arvon ja ihmisarvon kunnioittaminen taataan perustuslaissa tai kirjattu Kansainvälisten Liittojen ja täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimissa Intiassa."Intia on myös säädetty protection of Human Rights Act vuonna, ja muodostivat Kansallisen ihmisoikeuskomission, Valtion ihmisoikeuskomission eri Valtioiden ja ihmisoikeus Tuomioistuimet.

Huolimatta näistä ilmeisesti korjattu kantoja, jotkut vuorot ovat nähtävissä myös jokaisen näkökulmasta ihmisoikeuksia.

Rikkoo ihmisen oikeuksia Intiassa on nyt nähty, koska rikkomukset demokraattisia periaatteita Intian Perustuslain sekä rikkoo Intian kansainvälistä sitoutumista humanitaarisen kansainvälisen oikeuden ja kansainväliset yleissopimukset. Toimia Ihmisoikeuksien Suojelemiseksi vuonna Intia: Intiassa, kaikilla kansalaisilla on oikeus nauttia etuoikeus ihmisoikeuksia. Useita aloitteita on käynnistetty Intiassa suuremman suojan naiset, lapset ja tietyt muut ryhmät yhteiskunnassa, kuten: Sosiologisesta näkökulmasta: sosiologisesta näkökulmasta ja täydellinen ihmisoikeuksien toteutumista koko yhteiskunnan tulisi hyväksyä alkeellisimpiakin ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksilla on kolme peruslähtökohtaa: Ihmisoikeuksia ja humanitaarisia lakeja: on ero ihmisoikeuksia ja humanitaarisia lakeja. Humanitaarisia lakeja ovat ne kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti, joiden tavoitteena on suojella ihmisiä, jotka kärsivät, koska kansainvälisten aseellisten konfliktien ja suoraan palvelevat sotilaallisiin tarkoituksiin. Johtopäätös: on aina hierarkian aiheista human rights law Ei ole ihmisoikeuksia voidaan heikensi yksilön ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksien lakeja tunnistaa tiettyjä oikeuksia ryhmiä.

Lisäksi, kulttuurien ja sivistyksen, uskomuksia ja perinteitä, historiaa ja toiveet huomioon poliisi-ja oikeusjärjestelmä, antaa nousta koskaan muuttuva merkitys ihmisoikeuksille.