VÄLIMIES-INTIASSA, Kansainvälisen Välimiesmenettelyn Intiassa, Välimiesmenettelyn asianajotoimistot Intiassa, Kansainvälisen Välimiesmenettelyn Asianajajat Intiassa, Välimiesmenettely, Kaupallinen Välimiesmenettely, Määritelmä Välimiesmenettelyn, Siviili-Välimiesmenettely

Välimiesmenettely Intiassa, Kansainvälisen Välimiesmenettelyn Intiassa, Välimiesmenettelyn asianajotoimistot Intiassa, Kansainvälisen Välimiesmenettelyn Asianajajat Intiassa, Välimiesmenettely, Kaupallinen Välimiesmenettely, Määritelmä Välimiesmenettelyn, Siviili-Välimiesmenettely Intian laki perustuu suurelta osin englannin common law koska pitkään Britannian siirtomaa vaikutus aikana British RajIntian Välimiesmenettelyn ja Sovittelun Act, ekp: n välimiesmenettely perussäännön Intiassa. Se perustuu Mallin Laki Kansainvälisen Välitystuomioistuimen hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL) vuonna. Edellisen lakisääteisiä säännöksiä välimiesmenettelyn sisältyi kolme eri säädöksiä, eli Arbitration Act, Välimiesmenettely (Pöytäkirjan ja Yleissopimuksen) Act, ja Ulkomaisia Palkintoja (tuomioiden Tunnustaminen ja Täytäntöönpano) Act. Välimiesmenettelyn ja Sovittelun Act, on kumottu Arbitration Act, ja Toimii ja. New Yorkin Yleissopimuksen perusteella Tunnustamisesta ja Täytäntöönpanosta sekä Ulkomaisten välitystuomioiden. kesäkuuta ja sen on ratifioinut päivänä heinäkuuta. Intian Välimiesmenettelyn ja Sovittelun Act, koskee sekä kotimaan välimiesmenettely Intiassa ja kansainvälisen välimiesmenettelyn. § (f)§: ssä määritellään Kansainvälisen Välitystuomioistuimen' välimiesmenettely liittyvät riidat johtuvat oikeudelliset suhteet, onko sopimukseen tai ei, pitää kaupallisiin lain voimassa Intiassa, jossa vähintään yksi osapuolista on: yritys tai yhdistys tai elin yksilöitä, joiden keski-hallintoa ja valvontaa käytetään muiden maiden kuin Intian tai § säädetään, että se voi olla muodossa välityslausekkeen sopimus tai se voi olla erillinen sopimus. Kohdassa, välimiesmenettelyä koskeva sopimus on kirjallinen, jos se sisältyy: (a) asiakirjan osapuolet allekirjoittavat, (b) kirjeenvaihtona, teleksi, sähkeet tai muita televiestinnän väline, joka tarjoaa kirjaa sopimuksen puitteissa, (c) tai vaihto-vaatimuksia ja puolustus, jossa olemassa sopimus on väitetty, joita yksi osapuoli ei kiistänyt muut. Luvussa, on säädetty, että asiakirja, joka sisältää välityslausekkeen voi hyväksyä 'viite', sopimus kirjallisesti. Lain mukaan välimiesoikeus voi päättää omasta lainkäyttöalueella, mukaan lukien päätöksen vastalauseita suhteen olemassaoloa tai pätevyyttä välimiesmenettelystä tehdyssä sopimuksessa, ja tätä tarkoitusta varten: välityslausekkeen, joka muodostaa sopimuksen osan, pidetään sopimusta riippumaton muiden sopimusehtojen ja päätöksen välimiesoikeuden, että sopimus on null ja void ei edellytä, ipso jure työkyvyttömyys välityslauseke. Peruste, että välimiesoikeus ei ole toimivaltaa on, kuitenkin, on nostettava viimeistään toimittanut vastineen. Kuitenkin, osapuoli ei saa estää nostamasta tällainen peruste vain, koska hän on nimittänyt tai osallistunut välimiehen nimittämisestä. Peruste, että välimiesoikeus on yli soveltamisalaa sen viranomaisen on nostettava heti, kun asia väitetään kuulu sen viranomainen on nostanut aikana välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeus voi molemmissa tapauksissa edellä, myöntää myöhemmin vedota, jos se katsoo, viive perusteltua. Välimiesoikeus on päätettävä vetoomuksen siitä, ettei tuomioistuimen tai virkamiestuomioistuimen ylittää soveltamisalaa sen viranomaiselle ja jossa välimiesoikeus tekee päätöksen, hylkäsi kanteen, se on edelleen, välimiesmenettelyssä ja tehdä vakavaraisuuslaskennassa. Puolue loukkaantunut tällainen välitystuomio on vapaa tekemään hakemuksen varaamalla palkinto § kolmekymmentä-neljä teosta. § (a) muun muassa sallii haaste palkinnon edellä mainituista syistä Madan Co.

on tunnustettu sen erinomaisesta Oikeudenkäynnit ja Välimiesmenettely Käytäntö.

Yritys säännöllisesti tarjoaa palveluja kaikenlaisten riita kaikissa Tuomioistuimissa, Tuomioistuinten, Palkkiot, Foorumit ja muut Viranomaiset. Yrityksen kokemus oikeudenkäynneistä koskee kaiken tyyppisiä riita vireille ja syytteeseen maan sisällä ja ulkomailla, mukaan lukien elvytys Puvut, Omaisuutta Riitoja, Kaupalliset Riidat, tuotevastuu, Teollis-ja tekijänoikeuksien loukkaaminen, perustuslakiasiat, Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa Riita, Säilytys Väittää, Palvelun Asioista, Pankki Väittää, Maksukyvyttömyys-ja muita riitoja. Yritys on suorittanut onnistuneesti käsitellä välimiesmenettelyssä sen asiakkaiden sekä sisällä YHDYSVALLOISSA, Euroopassa ja Intiassa. Olemme käsitelleet arbitraatioissa, jotka liittyvät Kaupalliset Sopimukset, Yhteistyö Riitoja, Sopimusriidat, Rakennus-Sopimukset Palvelu-Sopimukset, Käyttö-ja Huolto-Riita määräysten mukaisesti Välimiesmenettelyn ja Sovittelun Act, ja eri kansainvälisen välityslautakunnan sääntöjen, mukaan lukien ICC, ICA: n, AAA, LCA, ja toiset.