Jos on hallinto-oikeuden muut kuin unionin yleinen tuomioistuin Intiassa

Kuten me kaikki tiedämme Tuomioistuimet ovat hierarkkinen rakenne, eli Intian Korkein oikeus, High Tuomioistuinten Valtioiden ja käräjäoikeudet. Sikäli kuin Hallinto-oikeudet ovat huolissaan, DM tai district tuomari on viranomainen, joka district, joka on vastuussa yllä lakia ja järjestystä alueella. Rikosprosessilain säädetään tietyistä valtuuksista, Piirin Tuomari eli Luvussa (pyydä turvallisuutta säilyttää rauha ja hyvä käytös) Luvussa kymmenen (yleisen järjestyksen ylläpito ja hiljaisuus) ja luvussa yksitoista (ennalta ehkäisevä toiminta, poliisi)kaksi henkilöä taistelevat yli tahansa kysymys, tie, joka on yleinen riesa, ja niiden teko on huolestuttavaa, että yleinen järjestys ja rauhallisuus alueella. Sitten poliisi, jotka koskevat alue voi pidättää molemmat ja tuottaa (sisäpuolella kaksikymmentä-neljä tuntia) ennen Kaupungin Maistraatti tuomioistuin, jolla on toimivaltaa, kuten per artikkeli kaksikymmentä-kaksi perustuslain. Kaupungin Maistraatti sitten ottaa huomioon ja aloittaa menettelyn nojalla luku yksitoista, §: n Karppeja.